Εθνικό σχέδιο δράσης κατά της ηπατίτιδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και την κοινωνία των πολιτών, επεξεργάζεται ήδη ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με βασικούς πυλώνες την αγωγή υγείας και την ευαισθητοποίηση, την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση, τη θεραπεία και την παροχή φροντίδας υγείας και την παρακολούθηση, την αποκατάσταση και τη χρόνια φροντίδα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής ειδικά για τη νόσο είναι η μόνη διέξοδος ούτως ώστε να αποφευχθούν ατελέσφορες προσπάθειες, να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις και να μεγιστοποιηθούν οι ωφέλειες και η συνέργεια.

Η πρόοδος της ιατροφαρμακευτικής τεχνολογίας ενδυναμώνει την προσπάθεια, με την ύπαρξη ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου για την Ηπατίτιδα Β και την εισαγωγή της νέας γενιάς φαρμακευτικών σκευασμάτων για την Ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντι-ιικά), τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, με ταυτόχρονη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τη θεραπεία.

Στην κατεύθυνση της εξασφάλισης προσιτών και κοινωνικά αποδεκτών τιμών αποζημίωσης των καινοτόμων και ακριβών φαρμάκων για τους ασθενείς, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης από την αρμόδια επιτροπή, με απόλυτη προτεραιότητα στα φάρμακα για την Ηπατίτιδα C.

Παράλληλα, με στόχο την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος της Ελλάδας, έχει αναληφθεί η πρωτοβουλία συνεργασιών με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για κοινή διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Δείτε επίσης