ΕΕ: Η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την κοινωνική αδικία στην υγεία

Η Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσει τα εθνικά υπουργεία των χωρών μελών της στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας και να συμβάλει στη μείωση της κοινωνικής αδικίας, με τη διαμόρφωση δίκαιων και προσιτών τιμών για όλους, αύξηση της διαφάνειας του κόστους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ανάπτυξη καλύτερων μοντέλων κινήτρων, δήλωσε ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων V. Andriukaitis, σε συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UEHP) στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητές του δήλωσε ότι είναι η προσβασιμότητα όλων των πολιτών στα συστήματα υγείας, η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας για τις δαπάνες, η εύρεση χρηματοοικονομικών πόρων, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη, η πρόληψη των ασθενειών και η προαγωγή της υγείας.

Ο επίτροπος τόνισε ότι η Επιτροπή έχει ανάγκη τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από τους ιδιωτικούς παρόχους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τα δικά τους συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να επιτύχουν τη βέλτιστη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας.

Τέλος, μιλώντας για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2011/24 σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ο Επίτροπος ενθάρρυνε την UEHP για ενδυνάμωση της συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς των οποίων οι κύριοι στόχοι είναι να εφαρμόζουν τα κριτήρια της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σπάνιων νοσημάτων που απαιτούν εξειδικευμένη περίθαλψη, παρέχοντας υπηρεσίες κέντρων έρευνας και γνώσης για τη θεραπεία ασθενών από άλλες χώρες της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των θεραπευτικών εγκαταστάσεων, όποτε χρειάζεται.

Δείτε επίσης