Πρώτη αιτία θνησιμότητας η παχυσαρκία στις ΗΠΑ

Η παχυσαρκία ευθύνεται σήμερα για την απώλεια ζωών στις ΗΠΑ όσο κάποτε το κάπνισμα. Μια ομάδα ερευνητών από την κλινική του Cleveland και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης βρήκε ότι η παχυσαρκία είναι πλέον η κύρια αιτία θνησιμότητας.

Η παχυσαρκία έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται στις ΗΠΑ 47% περισσότερα χρόνια ζωής σε σχέση με το κάπνισμα το οποίο προκαλεί απώλεια χρόνων ζωής όσο η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι προκαταρκτικές εργασίες παρουσιάστηκαν από την κλινική του Cleveland στην ετήσια συνάντηση της Society of General Internal Medicine του 2017  όπου αναλύθηκε η συμβολή των τροποποιήσιμων αιτιών θανάτου στον πληθυσμό των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας στοιχεία του 2014.

Βάσει αυτής της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός απολεσθέντων χρόνων ζωής προκλήθηκε, κατά σειρά, από:

  • την παχυσαρκία
  • τον διαβήτη
  • το κάπνισμα
  • την υψηλή αρτηριακή πίεση και
  • την υψηλή χοληστερίνη.

Τα αποτελέσματα τονίζουν την επιτυχία της κλινικής και δημόσιας υγείας των προσπαθειών διακοπής του καπνίσματος, διότι πριν από 15 χρόνια, το κάπνισμα ήταν στην κορυφή της λίστας.

“Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου απώλειας ζωής παίζουν σημαντικό ρόλο στις ΗΠΑ”, δήλωσε ο Glen Taksler, επικεφαλής της μελέτης. «Αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα συνεχίζουν να τονίζουν τη σημασία της απώλειας βάρους, της διαχείρισης του διαβήτη και της υγιεινής διατροφής».

Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι για τις τρεις από τις πέντε πρώτες αιτίες θανάτου (διαβήτης, υπέρταση και υψηλή χοληστερίνη) υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Για να εκτιμηθεί ο αριθμός των ετών ζωής που χάνονται από κάθε παράγοντα κινδύνου, οι ερευνητές έκαναν συγκρίσεις με τα έτη ζωής που χάθηκαν σε ένα “βέλτιστο” πληθυσμό ο οποίος εξάλειψε όλους τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.

Αναγνωρίζοντας ότι μερικοί λιγότερο συνηθισμένοι παράγοντες μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τις μικρές υποομάδες πληθυσμού, οι ερευνητές εκτίμησαν το προσδόκιμο ζωής.

Ο Taksler ανέφερε: «Η πραγματικότητα είναι, παρόλο που μπορούμε να γνωρίζουμε την άμεση αιτία θανάτου ενός ασθενούς, π.χ. καρκίνος του μαστού ή καρδιακή προσβολή, δεν γνωρίζουμε πάντα τους παράγοντες που συμβάλλουν, όπως η χρήση καπνού, η παχυσαρκία, το αλκοόλ και το οικογενειακό ιστορικό. Για κάθε μείζονα αιτία θανάτου, εντοπίσαμε ένα βασικό παράγοντα για να καταλάβουμε αν υπήρχε ένας τρόπος να ζήσει το άτομο περισσότερο”.

Δείτε επίσης