Α. Ξανθός: Μονόδρομος ο περιορισμός των κερδών της φαρμακοβιομηχανίας

«Η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να καταλάβει ότι ο δρόμος του περιορισμού των κερδών της και της διαπραγμάτευσης κοινωνικά αποδεκτών τιμών αποζημίωσης σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, είναι δρόμος χωρίς επιστροφή».

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Α. Ξανθός στη χθεσινή παρέμβασή του, στη ΓΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ στη Γενεύη στις 24/5/2017.

Όπως ανέλυσε ο υπουργός Υγείας, στον τομέα του φαρμάκου, για την Ελληνική κυβέρνηση η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η καθολική και ισότιμη κάλυψη των τεκμηριωμένων φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, με ταυτόχρονη προστασία των οικονομικά αδύναμων πολιτών από δυσβάστακτες επιβαρύνσεις. Για να κερδηθεί το στοίχημα της πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα και παράλληλα της βιωσιμότητας των Συστημάτων Υγείας, χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια στην έρευνα και τα κόστη της, αύξηση της προσβασιμότητας στα ερευνητικά δεδομένα, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης, θεσμικό διάλογο ανάμεσα στα κράτη, τη φαρμακοβιομηχανία και τις Ενώσεις Ασθενών, υποχώρηση των εμπορικών δικαιωμάτων-συμπεριλαμβανομένης και της πατέντας- προς όφελος του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς θεραπείες. Αυτά αναφέρονται και στη ‘διακήρυξη της Βαλέτας’ που υπέγραψαν έξι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και ήδη διευρύνθηκε με άλλες 3 ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσε ο κ. Ξανθός.

Ο υπουργός, έκανε λόγο επίσης και για την ανάγκη μιας συστηματικής παρέμβασης στους «ανθυγιεινούς» παράγοντες του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με προώθηση πολιτικών στήριξης της απασχόλησης, αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διατροφικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής και εργασιακής υγιεινής, οδικής ασφάλειας, ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας και περιορισμού των εξαρτήσεων.

Για την ανθρωποκεντρική φροντίδα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τα σημερινά συστήματα Υγείας, ο κ. Ξανθός, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μια νέου τύπου διακυβέρνηση των υπηρεσιών υγείας. Αυτό σημαίνει δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων σπατάλης και διαφθοράς στο χώρο της Υγείας, που υπονομεύουν όχι μόνο την οικονομική ευστάθεια του συστήματος αλλά και την ασφάλεια των ασθενών, λόγω της ιατρογενούς νοσηρότητας από περιττές και μη τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Επιπλέον, ο Έλληνας υπουργός Υγείας, τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη διαβούλευση και προετοιμασία των πολιτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να υπάρχει δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο της Διοίκησης του συστήματος, σεβασμός των δικαιωμάτων των επαγγελματιών υγείας αλλά και παράλληλα σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ασθενών.

«Η Υγεία λοιπόν είναι ένα προνομιακό πεδίο άρσης ανισοτήτων, κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Η επένδυση στην ΠΦΥ και στη Δημόσια Υγεία, είναι επένδυση στην ποιότητα ζωής και την ανθρώπινη ευημερία, αλλά και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας», πρόσθεσε ο κ. Ξανθός.

Δείτε επίσης