4-ΜΤΑ (ναρκωτικό)

Το 4-ΜΤΑ (4-μεθυλοθειοαμφεταμίνη) είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό, χημικά και φαρμακευτικά παρόμοιο με την αμφεταμίνη και τα ναρκωτικά των κλαμπ, όπως το MDMA. Κυκλοφορεί σε μορφή χαπιών ή σε ταμπλέτες. Είναι επίσης γνωστό και ως παρα-μεθυλοθειο-αμφεταμίνη (ρ-ΜΤΑ), ΜΤΑ ή Flatliner.

 

Το 4-ΜΤΑ παρασκευάστηκε πρώτη φορά το 1992 ως χάπι αδυνατί­σματος ή αντικαταθλιπτικό και ως πιθανό υποκατάστατο του Prozac.

Η νέα αυτή ουσία προέρχεται από την έρευνα που διεξήγαγε ο καθηγητής Ντέιβ Νίκολς του Πανεπιστήμιου Περντιού στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Η ομάδα του έψαχνε για ουσίες που προκαλούν την απελευθέρωση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, με την προσδοκία ότι ίσως να είχαν θεραπευτική αξία παρό­μοια με τα αντικαταθλιπτικά SSRI (Επι­λεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης), όπως το Prozac.

Η πώληση του ήταν νόμιμη στο Άμστερ­νταμ μέχρι το 1998, οπότε αποσύρθηκε από τα καταστήματα, γιατί οι ιδιοκτή­τες τους και οι λιανικοί πωλητές του συνειδητοποίησαν ότι είχε δοκιμαστεί μόνο σε αρουραίους – δεν είχε γίνει ποτέ καμιά επίσημη ιατρική δοκιμή στον άνθρωπο.

Από τότε η ουσία αυτή βρήκε το δρόμο της στη χορευτική σκηνή της Ευρώπης και της Αυστρα­λίας. Πωλείται συχνά ως Έκσταση ή “Flatliners”, ενώ πολλοί χρήστες δεν γνωρίζουν ότι τους έχουν πουλήσει 4 ΜΤΑ αντί για Έκσταση.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το ναρκωτικό καταπίνεται με τη μορφή χαπιού.

Η επίδραση της ουσίας είναι παρόμοια με εκείνη του Έκσταση, με τη διαφορά ότι επέρχεται πολύ πιο αργά. Οι χρή­στες έχουν περιγράψει το 4-ΜΤΑ ως μια ουσία που αυξάνει σταθερά την ενέργεια και έχει την ηρεμιστική επί­δραση του Prozac.

Υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι μια δόση 125 mg 4-ΜΤΑ παρέχει ήπια διεγερτική επίδρα­ση, χωρίς την έντονη ευφορία που νιώ­θει κάποιος με το speed ή το MDMA, χωρίς παραισθήσεις ή οπτικές παρα­μορφώσεις. Οι επιδράσεις αυτές μπο­ρούν να διαρκέσουν μέχρι και 12 ώρες.

Λόγω της αργής εμφάνισης των επι­δράσεων, οι χρήστες πιθανόν να νομί­ζουν ότι η ουσία δεν έχει δράσει και γι’ αυτό παίρνουν και άλλη – οπότε υπάρ­χει και ο κίνδυνος υπερβολικής δόσης. Αυτό ίσως συμβαίνει, γιατί η επίδραση του 4-ΜΤΑ είναι παρόμοια με εκείνη της λήψης ενός ΜΑΟ αντικαταθλιπτι­κού μαζί με το Prozac – συνδυασμός που είναι πολύ τοξικός και που έχει οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο.

Υπάρ­χουν επίσης κίνδυνοι που προέρχονται από την ανάμειξη της ουσίας με αλκο­όλ, MDMA, αμφεταμίνες, εφεδρίνη και συγκεκριμένες τροφές.

Δείτε επίσης