Δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

Στη δημιουργία Διυπουργικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας, προχωρεί η κυβέρνηση με εντολή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Η Επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας και στόχο την ανάπτυξη του κλάδου, την εξωστρέφεια του και τη μείωση της τιμής των φαρμάκων.

Στην επιτροπή μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια του την αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Φωτάκης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημοσίου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Η διυπουργική επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση των επιλεγμένων μέτρων, δράσεων και ενεργειών που θα εξειδικευθούν εντός του Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, η επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Τη χάραξη στρατηγικής και τον συντονισμό δράσεων για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας,

β) την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, μελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας,

γ) τον συντονισμό των συναρμοδίων Υπουργείων και την συμβολή στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, πο υ είναι αναγκαία για την εφαρμογή του Σχεδίου,

δ) την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Δείτε επίσης