Mente Autism: Μια συσκευή EEG για θεραπεία νευροανάδρασης σε παιδιά του αυτιστικού φάσματος

Διατίθεται στην ελληνική και την κυπριακή αγορά το 1ο σύστημα νευροανάδρασης νέας γενιάς για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού – Mente Autism- σχεδιασμένο για χρήση στο σπίτι.

Το Mente Autism είναι μια συσκευή EEG (Ηλεκτροεγγεφαλογραφήματος) υψηλής κλινικής αξίας, που δημιουργεί μια εξατομικευμένη θεραπεία νευροανάδρασης, για να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (ASD).

Το Mente Autism χαλαρώνει τον εγκέφαλο των παιδιών, τα βοηθά να εστιάζουν καλύτερα και να αλληλοεπιδρούν θετικά με το περιβάλλον τους. Αποτελείται από τον κεφαλόδεσμο (headband),την εφαρμογή (application) και το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (cloud).

Η μοναδική τεχνολογία του δημιουργεί εξατομικευμένα ηχητικά σήματα νευροανάδρασης, τα οποία μέσω της ηχητικής διέγερσης  μειώνουν τα ανεπιθύμητα εγκεφαλικά κύματα βοηθώντας έτσι το παιδί να χαλαρώνει και να συγκεντρώνεται. Το παιδί ακούει αυτούς τους ήχους μέσω των ειδικών ακουστικών.

Το Mente Autism έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στο σπίτι με ελάχιστη επίβλεψη, ωστόσο, επιτρέπει στους  επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν στη θεραπεία μέσω των απομακρυσμένων δυνατοτήτων παρακολούθησης που προσφέρει.

Ο θεράπων ιατρός μπορεί να ελέγξει τα αποτελέσματα των συνεδριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο (tablet, laptop ή desktop), εφόσον ο κηδεμόνας του χορηγήσει την άδεια.

Συνιστάται για χρήση σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί στο αυτιστικό  φάσμα (ASD). Δεδομένου ότι η πιο σημαντική περίοδος μάθησης είναι η παιδική ηλικία, η χρήση του Mente Autism έχει τα θετικότερα αποτελέσματα όταν ξεκινάει από την ηλικία των 3 έως και την ηλικία 12 ετών.

Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία 1 στα 68 παιδιά που γεννιούνται βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται  περίπου 1.300 παιδιά στο ευρύτερο αυτιστικό φάσμα. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μία από τις βασικές προκλήσεις για τους γονείς ή τους φροντιστές των παιδιών αυτών είναι ότι για να πραγματοποιηθούν συνεδρίες νευροανάδρασης απαιτείται να κλείνουν ραντεβού, να μεταφέρουν το παιδί στην κλινική και να υφίστανται το άγχος του παιδιού κάθε φορά που  μετακινείται από το ένα περιβάλλον στο άλλο, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το Mente Autism επιτρέπει στα παιδιά να λαμβάνουν θεραπεία νευροανάδρασης υψηλής κλινικής αξίας σε καθημερινή βάση και χωρίς να απομακρυνθούν από το σπίτι τους.

Ο δρ Adrian Attard Trevisan, ιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της Εταιρείας ΑΑΤ  Research δήλωσε: «Το Mente Autism είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη ιατρική συσκευή EEG που χρησιμοποιεί την παροχή ηχητικής νευροανάδρασης για τη διαχείριση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Η μοναδικότητα αυτού του συστήματος είναι ότι τα παιδιά με ASD δεν δεσμεύονται σε μια κλινική αλλά μπορούν να λάβουν τη θεραπεία από την άνεση του σπιτιού τους. Το Mente Autism γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ιατρικής συσκευής οικιακής χρήσης και των δεδομένων υψηλής ποιότητας που αναμένονται σε ένα κλινικό περιβάλλον»

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Mente Autism για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι η εταιρεία BonVie που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με όραμα να διαμορφώσει το μέλλον της υγείας και ευεξίας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η BonVie επενδύει σε καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής που δημιουργούν προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

O Σπύρος Βασιλάκης, CEO της BonVie και υπεύθυνος επικοινωνίας δήλωσε: «Ως εκπρόσωπος της BonVie είμαι περήφανος που έχουμε καταφέρει να εισάγουμε σε Ελλάδα και Κύπρο καινοτόμα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας που θα βοηθήσουν σημαντικά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, όπως είναι τα παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα».

H προσέγγιση του Mente Autism

Το Mente Autism χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε ειδικές συνεδρίες νευροανάδρασης εντός κλινικής. Δεν πρέπει να συγχέεται με απλά και πολύ λιγότερο αποτελεσματικά συστήματα θεραπείας που εξαρτώνται από την αδιαφοροποίητη μουσική. Παράγει εξατομικευμένα ηχητικά σήματα. Οι ήχοι παράγονται σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας και είναι μοναδικοί για το παιδί, ανά συνεδρία.

Δεν χρησιμοποιείται η τεχνική της οπτικής νευροανάδρασης, που χρησιμοποιείται σε κάποια κέντρα και κλινικές. Και αυτό γιατί τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά (περίπου το 80%) παρουσιάζουν επιληπτική δραστηριότητα σε κάποιο βαθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, και η οπτική νευροανάδραση -αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία – μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.

Καθώς απευθύνεται κατά κύριο λόγο για χρήση στο σπίτι, το Mente Autism παρακάμπτει τον οπτικό φλοιό και προσεγγίζει την επιθυμητή περιοχή του εγκεφάλου μέσω μιας διαφορετικής οδού. Διεγείρει το ακουστικό σύστημα μέσω των εξατομικευμένων ηχητικών σημάτων με αναπαράσταση ρυθμού δύο ακουστικών εξόδων (binaural beat) μέχρι το χαμηλότερο ακουστικό εγκεφαλικό τρίγωνο (auditory brainstem).

Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να καταγράψει τη διαδικασία και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης για να επηρεάσει το επίπεδο εγκεφαλικών κυμάτων που στοχεύει.

Το Mente Autism έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στο σπίτι με ελάχιστη επίβλεψη, ωστόσο, επιτρέπει στους  επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν στη θεραπεία μέσω των απομακρυσμένων δυνατοτήτων παρακολούθησης που προσφέρει. Εφόσον ο κηδεμόνας χορηγήσει την άδεια, ο θεράπων ιατρός μπορεί να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των συνεδριών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και από οποιοδήποτε υπολογιστή.

Ποια εγκεφαλική δραστηριότητα καταγράφεται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης Mente neurofeedback

Στα άτομα χωρίς διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, τα εγκεφαλικά κύματα Delta είναι συνήθως παρόντα σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό δεν συμβαίνει σε  ανθρώπους με αυτισμό, των οποίων τα κύματα Delta και Theta τείνουν να είναι υψηλά ακόμη και όταν είναι ξύπνιοι.

Τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι επίσης γνωστό ότι έχουν χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα Alpha και Beta (κύματα που συνδέονται με την εστίαση και τη δραστηριότητα). Οι συνεδρίες θεραπείας με το Mente Autism, προορίζονται για την αύξηση των επιπέδων των κυμάτων Alpha και Beta και για την καταστολή των επιπέδων των κυμάτων Delta και Theta, ώστε το παιδί να αισθάνεται πιο ευαισθητοποιημένο, εστιασμένο και ήρεμο.

Οι μεταβολές είναι βραχύβιες στην αρχή, αλλά σταδιακά γίνονται όλο και πιο διαρκείς, καθιστώντας την ηχητική νευροανάδραση αποτελεσματική για την ASD.

Το Mente Autism έχει παρατηρηθεί ότι ηρεμεί τους εγκεφάλους των παιδιών, βοηθώντας έτσι στη διαχείριση των συμπτωμάτων του αυτισμού, κάνοντας μια ουσιαστική διαφορά στη συγκέντρωση του παιδιού και τις καθημερινές του αλληλεπιδράσεις. Οι θετικές επιδράσεις αρχίζουν να παρατηρούνται συνήθως μετά από τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες καθημερινών συνεδριών διάρκειας 40 λεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mente Autism δείτε το σχετικό φυλλάδιο σε pdf. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email corporate@bonviegroup.com ή να επισκεφτείτε τη σελίδα www.bonvie.gr  και www.bonviegroup.com.

Δείτε επίσης