Ερώτηση για την πρόσβαση των ασθενών στην υπερθερμία – Δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία

Το ερώτημα για ποιο λόγο η υπερθερμία – που χαρακτηρίζεται ως ο τέταρτος πυλώνας της ογκολογίας – εξακολουθεί να μην καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους πάσχοντες από νεοπλασίες θέτουν προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου.

Σήμερα, η υπερθερμία εφαρμόζεται σε δύο δημόσια νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο Αρεταίειο από το 2012 και στο Αττικόν.

Και στα δύο αυτά νοσοκομεία η μέθοδος της υπερθερμίας χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία επιφανειακών νεοπλασιών, ενώ για τη θεραπεία των εν τω βάθει όγκων οι ασθενείς πηγαίνουν σε ιδιωτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια αγοράς μηχανήματος υπερθερμίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, η οποία όμως έπεσε στο κενό εξαιτίας της γραφειοκρατίας, ενώ σήμερα γίνεται και πάλι προσπάθεια από το εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΑΧΕΠΑ.

Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο, τονίζουν οι βουλευτές, είναι το γεγονός ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2408/31.08.2012 της υπουργικής απόφασης για την τιμολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων και η υπερθερμία εξακολουθεί να μην καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν πρόκειται να προβεί σε άμεσες ενέργειες ώστε να δικαιολογούνται οι συνεδρίες της υπερθερμίας από τα ασφαλιστικά ταμεία, ποια είναι η θέση του για την αγορά του μηχανήματος από το ΑΧΕΠΑ και ποια είναι η στάση του Υπουργείου απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τις νέες ιατρικές μεθόδους.

Το ερώτημα για ποιο λόγο η υπερθερμία εξακολουθεί να μην καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους πάσχοντες από νεοπλασίες έθεσαν προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου.

Πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα που έθεσαν οι δύο βουλευτές ήταν:

  • Για ποιους λόγους μέχρι σήμερα η υπερθερμία δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία; Πρόκειται να προβείτε σε άμεσες ενέργειες ώστε να δικαιολογούνται οι συνεδρίες της υπερθερμίας από τα ασφαλιστικά ταμεία; Εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;
  • Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια μηχανήματος υπερθερμίας από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ; Ποιες πηγές χρηματοδότησης διατίθενται γι’ αυτό το σκοπό;
  • Ποια είναι η στάση του Υπουργείου απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τις νέες ιατρικές μεθόδους; Σε τι βαθμό και με τι χρονοδιάγραμμα μπορούν αυτές να εισάγονται στα δημόσια νοσοκομεία;

Δείτε επίσης