Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, το οποίο κινείται στις βασικές γραμμές του σχεδίου που είχε παρουσιάσει το υπουργείο (ΤοΜΥ, Ομάδες Υγείας κ.ά.).

Μεταξύ των διατάξεων αναφέρεται η σύσταση στο υπουργείο Υγείας εννεαμελούς Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού της ΠΦΥ. Μέλη της είναι: Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ή ο Γ.Γ. που έχεις ως αρμοδιότητα την ΠΦΥ, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΦΥ του υπουργείου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου και έξι επιστήμονες σχετικοί με το γνωστικό αντικείμενο της γενικής ιατρικής ή οικογενειακής ιατρικής ή παιδιατρικής, της δημόσιας υγείας και της διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια ιδρύονται ως αποκεντρωμένες μονάδες Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες εργαστηριακής και απεικονιστικής ιατρικής στις συνδεόμενες με αυτά μονάδες ΠΦΥ.

Επίσης, σε κάθε ΥΠΕ μπορούν να ιδρύονται Κέντρα Ειδικής Φροντίδας (ΚΕΦ),στα οποία θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης σε πληθυσμό ευθύνης ενός η περισσοτέρων ΤοΠΦΥ. Τα ΚΕΦ παρέχουν υπηρεσίες οδοντιατρικές, φυσιοθεραπείας και ειδικής αγωγής.

Ο πληθυσμός ενός τομέα εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικογενειακό γιατρό, ο
οποίος μπορεί να είναι γιατρός κλάδου ΕΣΥ, γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του
στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Μονάδας Υγείας ή γιατρός συμβεβλημένος
με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται υποχρεωτικά σε οικογενειακό γιατρό, ο οποίος τηρεί τον Ατομικό Φάκελο Υγείας και ο οποίος παραπέμπει τους ασθενείς σε εξειδικευμένους γιατρούς αναλόγως της παθήσεώς τους.

Επίσης, ορίζονται επισκέπτες υγείας, με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού, οι οποίοι θα ασχολούνται και με θέματα εμβολιασμού, πρόληψης, ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, προστασία ευπαθών ομάδων κ.ά. Οι υπηρεσίες που παρέχουν γίνονται κατ’ οίκον ή στις τοπικές δομές και μονάδες ΠΦΥ.

Δείτε επίσης